Monthly Archives: February 2017

Taamul : Merenungi Pemikiran Mujaddid Al-Azhar : Ash-Shaykh Hasan Muhammad Al-‘Attār Al-Azhariy.

14910540_1116458631725454_2648264675668245974_n

*Tulisan ini ditulis pasca-graduasi Ijazah Sarjana Muda di Universiti Al-Azhar Asy-Syariff (27/10/2016), sebagai satu renungan terhadap hakikat pemikiran dan sumbangan seorang Azhari yang asli dan sebenar.

‘Al-Azhariy’ adalah satu gelar yang memikul makna dan tanggungjawab yang sangat besar. Gelar ini tidak terpakai pada sebarangan orang walaupun mempunyai kaitan rapat dengan Al-Azhar, sekiranya tidak bermanhaj dengan manhaj Al-Azhar dengan mempunyai pengetahuan yang luas, keilmuan yang dalam, ketelitian yang halus, akhlak yang luhur murni, pemikiran tajdid yang bernas, dan cita-cita yang besar.

Antara tokoh ‘Al-Azhariy’ sebenar, yang perlu dicontohi dan dihayati oleh para generasi baru Al-Azhar Asy-Syariff ialah : Ash-Shaykh Hasan Muhammad Al-Attār (1182 – 1250h) yang dijawatkan untuk memegang gelar ‘Shaykhul Azhar’ dan mengetuai Masyaikhāh Al-Azhar pada 1246h , iaitu pada zaman pemerintahan Bapa Pembangunan Mesir Moden, Muhammad Ali Pasha. Gandingan diantara Shaykh Hasan Al-Attār dan Muhammad Ali Pasha, berjaya mencetuskan revolusi ilmu dan pemikiran yang sangat hebat sehingga berjaya membangunkan sebuah tamadun baru di Mesir. Shaykh Hasan Al-Attār, biasanya dikenali oleh penuntut-penuntut ilmu sekarang melalui kitab-kitabnya masyhur dengan kerumitan dan ketelitiannya dalam perbahasan seperti Hasyiah Al-Attār ‘ala Jam’ Al-Jawami’ (Usul Fiqh), Hasyiah Al-Attār ‘ala At-Tazhib Lil Khubaisiy Syarh Matn At-Tahzib Li At-Taftāzani (Mantiq), Hasyiah Al-Attār ‘ala Syarh Shaykh Islām Zakariyya Al-Ansari ‘ala Isaghuji (Mantiq) dan lain-lain.

Namun, sudut yang kurang dihayati sebaiknya oleh para penuntut ilmu sekarang adalah sumbangan idea pencerahan dan tajdid beliau dalam memecahkan kejumudan yang diamalkan oleh segelintir ulama’ Al-Azhar pada waktu tersebut yang hanya menumpukan kepada aksara huruf dan ghawamid yang ada dalam kitab-kitab turath tanpa mempunyai pandangan yang jauh serta tiada ruh kebangkitan dan pembinaan tamadun. Al-Attār, walaubagaimanapun tidak sedikitpun menolak kepentingan mendalami kitab-kitab turath dengan per-huruf dan per-kalimah, bahkan beliau sendiri begitu teliti tentang perkara tersebut seperti yang terlihat dalam karya-karya ditulisnya. Tetapi bagi beliau, ilmu-ilmu turath tersebut adalah akar-akar yang kuat bagi pembinaan sebuah tamadun yang kukuh dan beridentiti, dengan tanpa ada keraguan dan syak-wasangka dalam menghadapi arus pembangunan modenisasi.

Jiwa Al-Attār yang dipenuhi semangat intelektual yang tinggi dan himmah kepemudaan yang kental, sesekali tidak dapat menerima kelesuan, kelembapan dan kejumudan pemikiran yang melumpuhkan semangat berfalsafah, pembaharuan dan pembangunan tamadun yang berlaku di Al-Azhar Asy-Syariff. Peribadi Al-Attār sebagai seorang ‘alim thāir (revolutionist dalam bidang intelektual) dan mujaddid dibentuk oleh para guru-gurunya yang hebat, yang diantara mereka adalah Al-Imam Murtadhā Az-Zabidiy, pengarang Tājul Al-Arūs Syarh Al-Qomus, dan juga daripada pengalamannya hidup dalam zaman penjajahan Perancis keatas Mesir, serta penjelajahan beliau ke negara-negara lain, yang mana daripada penjelajahan tersebut beliau menemui ramai ulama’ dan mengumpul sebanyak mungkin ilmu-ilmu yang menjadi rahsia kemajuan dan kebangkitan sesebuah negara tersebut.

Hasil daripada itu, beliau mempunyai pandangan yang sangat luas, idea-idea pembaharuan yang segar, dan ditambah pula darah seorang thāir yang mengalir di setiap pembuluh darahnya. Al-Attār melihat kepentingan untuk menguasai ilmu-ilmu moden dan bukan hanya berpada dengan matan,syarah, hasyiah dalam ilmu-ilmu syariah sahaja. Justeru, beliau sendiri mempelajari ilmu-ilmu tersebut sehingga mahir dan mendalaminya per-huruf dan per-kalimah seperti ta’āmulnya dengan kitab-kitab turath yang lain, bahkan menulis kitab yang menjadi rujukan berkenaannya, yang terdiri daripada ; ilmu perubatan & pembedahan, ilmu ubat-ubatan/farmasi, ilmu kejuruteraan, ilmu matematik, ilmu falak, kosmologi, ilmu mantiq, ilmu kesenian dan lain-lain, disamping beliau seorang penyair handal yang mempunyai jiwa yang halus. Selain itu, Al-Attār juga menguasai banyak bahasa seperti, bahasa Turki, bahasa Perancis dan lain-lain, yang memungkin beliau untuk mengambil manfaat daripada turath-turath selain daripada turath Arab. Dengan itu, beliau turut menyeru untuk para ‘alim ulama untuk membaca juga buku-buku yang ditulis selain daripada orang Islam selepas mendapati kepentingannya dan berjaya meruntuhkan ketakutan dan kebimbangan segelintir para masyaikh yang skeptis terhadapnya.

Daripada kesedaran itu juga, melalui ketua negara, Muhammad Ali Pasha, Al-Attār mengutuskan dua anak muridnya yang terhandal, Ash-Shaykh Rifa’ah Rafi’ At-Tahtāwiy dan Ash-Shaykh Iyād At-Tantawiy, ke Perancis dan Russia, bagi mengumpul mengutip hikmah-hikmah ‘barang yang hilang’ umat Islam daripada dua tamadun yang besar pada ketika itu, bagi dimanfaatkan untuk pembangunan dan pemodenan bagi Mesir. Masyarakat Mesir sangat kenal akan Ash-Shaykh Rifa’ah Rafi’ At-Tahtāwiy dalam pembinaan Mesir Moden, kerana sumbangan dan peranannya yang sangat besar dalam perkara tersebut.

Al-Attār telah menunjukkan bagaimana seorang Azhari harus berperanan. Al-Azhari bukan sahaja seorang yang mendalami perbahasaan juz’iy yang halus-halus dan rumit di dalam kitab-kitab turath semata-mata, bahkan turut mempunyai kerangka pemikiran yang universal (kulli) dan idea pembaharuan yang jelas untuk memberi sumbangan kepada ketamadunan manusia. Itulah antara contoh keperibadian seorang Al-Azhari Al-Asīl.

وفقنا الله وإياكم على أن يكون انتماؤنا للأزهر الشريف انتماءا حقيقيا و أن يجعلنا الله تعالى – بفضله و كرمه- من سادة الأزهريين المخلصين المتبعين لمنهجه الرسيخ المتين، آمين.

 

Advertisements

1 Comment

Filed under Taamul, Travelog, Uncategorized